O nás

Magazín Aardvark je nevýdělečnou aktivitou skupinky lidí se zájmem o nonkonformní podoby kultury, které se snažíme dávat zasloužený prostor.

Mnozí redaktoři magazínu Aardvark mají zkušenosti s prací pro další média, ale v prvé řadě se cítí být hudebními fanoušky. Snažíme se o kritické psaní, které nejde na ruku ani interpretům ani jejich nekritickému publiku. Mezi spolupracovníky redakce jsou i osobnosti činné na hudební scéně. Obsah magazínu je určován výhradně rozhodnutími redakce. Co vydáme, za tím si stojíme. Magazín nedává a nebude dávat prostor žádným projevům sociální nesnášenlivosti.

Aardvark je otevřen podobně smýšlejícím autorům, kteří nechť se ozývají na email viktor.palak@gmail.com.

Magazín Aardvark byl založen na konci roku 2010 a spuštěn v červnu 2011. Autorem grafické koncepce je Jakub Tomša, webové řešení zajistil Pavel Ovesný, struktura webu je dílem Sabiny Šelleové, Tomáše Kouřila, Viktora Paláka i dalších členů redakce. Vývoj Aardvarku není nikdy ukončen.